Run for heart #3

งานวิ่ง Run for Heart #3

 

วัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้บริจาคให้“มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ” ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้รักการออกกำลังกายทุกท่าน

วันจัดงาน วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 5.30น. ณ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี

ประเภทการแข่งขัน 2.5 กม., 5 กม. และ 10 กม. 

จำนวนรับสมัคร 600 คนภาพความทรงจำ... 

 

1) จากใน facebook (ภาพเล็ก) -> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1589090487857830&type=1&l=481d5acc3c

 

2) จากใน website

ภาพงานวิ่ง (ภาพใหญ่) -> http://www.tozen.co.th/RunForHeart/photo1.html

VDO.งานวิ่ง -> http://www.tozen.co.th/RunForHeart/Runforheart3.mp4

 

 


ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการจัดงานวิ่งครั้งนี้

   
     
     
     
     
     

 

สุดท้ายต้องขอขอบคุณ"นักวิ่งทุกท่าน" ที่มีส่วนร่วมในการทำบุญกับพวกเรา และร่วมสร้างเสริมสุขภาพที่ดีไปด้วยกัน

ข้อผิดพลาดในการจัดงานวิ่งประการใด ทีมงานจัดงานวิ่งขอน้อมรับนำไปปรับปรุงต่อไป charityrun@tozen.com

พบกันใหม่ในปีหน้ากับ "Run for Heart #4"