นโยบายพื้นฐานในการต่อต้านองค์กรอาชญกรรม

นโยบายพื้นฐานในการต่อต้านองค์กรอาชญกรรม

TOZEN Group ได้กำหนดนโยบายพื้นฐานต่อไปนี้เพื่อต่อต้าน องค์กรอาชญกรรม และมุ่งมั่นที่จะดำเนินนโยบายเหล่านี้อย่างเข้มงวดทั่วทั้งบริษัท

1. เราปฏิเสธความสัมพันธ์ใด ๆ กับองค์กรอาชญกรรม รวมถึงความสัมพันธ์ทางการค้า
2. เราจะปฏิเสธข้อเรียกร้องที่ไร้เหตุผลทั้งหมดขององค์กรอาชญกรรมอย่างเด็ดขาด
3. เราจะสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นอย่างต่อเนื่องกับองค์กรภายนอกที่เชี่ยวชาญ อาทิเช่น ตำรวจ หน่วยงานกลางแห่งชาติเพื่อการกำจัดองค์กรอาชญกรรม และทนายความ
4. เราจะใช้ทั้งศาลแพ่งและอาญาเพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องที่ไม่สมเหตุสมผลขององค์กรอาชญกรรม
5. เราจะไม่จัดหาเงินทุนหรือความช่วยเหลือแก่องค์กรอาชญกรรมหรือทำข้อตกลงลับกับพวกเขา

  • สมัครสมาชิก
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
เราไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับใคร