อุปกรณ์รับการสั่นสะเทือนแบบแขวน

อุปกรณ์รับการสั่นสะเทือนแบบแขวน

VIBRATION ISOLATING HANGER

รุ่น PTH-S จะประกอบขึ้นจากกล่องเหล็ก (Hanger Box) มีตัวสปริง (Spring Element) อยู่ภายใน พร้อมด้วยถ้วยรองเหล็ก (Steel Cup) เพื่อรองรับน้ำหนัก และยางรอง (Rubber Washer) ส่วนรุ่น PTH-SG จะมีส่วนประกอบเหมือนกับรุ่น PTH-S แต่จะมีลูกยางติดอยู่ส่วนบนของกล่องเหล็ก (Hanger Box) เพื่อลดเสียงที่เกิดจากขยับของกล่องเหล็ก (Hanger Box) โดยทั้งสองรุ่นจะสามารถติดตั้งโดยใช้แท่งเหล็กเกลียว (Hanger Rod) หรือยึดกับพื้นเพดาน

รุ่น PTH-S มีค่าการยุบตัว (Deflection) ที่ 25 และ 50 มม. น้ำหนักที่รองรับได้ตามมาตรฐานตั้งแต่ 25 ถึง 5,600 kg. ส่วนรุ่น PTH-SG สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดที่ 825 kg. ทั้งรุ่น PTH-S และ PTH-SG ถูกนำไปแขวนเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนและเสียงจากอุปกรณ์ ได้แก่ พัดลม ท่อน้ำ ท่อลม หรืออุปกรณ์อื่นๆ

วิธีการติดตั้งรุ่น PTH-S:

  1. พิจารณาความสูงและตำแหน่งที่จะติดตั้ง พร้อมกับเตรียมแท่งเหล็กเกลียว (Hanging Rods) ทั้งส่วนบนและส่วนล่าง ตามความยาวและตำแหน่งที่จะติดตั้ง
  2. ติดแท่งเหล็กเกลียว (Hanging Rod) ส่วนบนเข้ากับพื้นเพดาน
  3. ติดแท่งเหล็กเกลียว (Hanging Rod) ส่วนล่างเข้ากับชุดสปริง แล้วขันน๊อตปรับระดับ (Leveling Nut) ด้านบนติดกับฝาครอบตัวสปริง (Upper Hanger) ซึ่งถ้าสามารถทำการกดตัวสปริง (Pre-compress) ให้ยุบลงไปได้ ให้กดลงไปประมาณ 10 มม. โดยต้องขันน๊อตและแหวนรองด้านล่าง (Nut & Washer) ของกล่องเหล็ก ในทิศทวนเข็มนาฬิกา
  4. นำชุดสปริงที่ติดแท่งเหล็กเกลียวส่วนล่างแล้ว ไปติดเข้ากับแท่งเหล็กเกลียวส่วนบน
  5. นำแท่งเหล็กเกลียวส่วนล่างไปติดเข้ากับอุปกรณ์ ท่อ หรือท่อลม
  6. ติดตั้งชุดสปริงให้ครบทุกจุด
  7. หลังจากมีน้ำเข้าไปในอุปกรณ์หรือท่อ ในกรณีที่ได้ทำการกดตัวสปริงลงไปตั้งแต่เริ่มติดตั้ง ให้ขันน๊อตและแหวนรอง (Nut & Washer) ด้านล่างกล่องเหล็กออก ในทิศตามเข็มนาฬิกา แล้วให้ขันน๊อตปรับระดับ (Leveling Nut) ไปที่ละ 3 รอบ ในทิศตามเข็มนาฬิกา ไปทีละจุดโดยรอบจนถึงระดับที่ต้องการ
  8. ตรวจสอบค่าการยุบตัวของตัวสปริง ว่ามีค่าเหมาะสมหรือไม่ แต่ห้ามติดตั้งให้แท่งเหล็กเกลียวอยู่ในแนวเอียง

รุ่น PTH-G จะประกอบขึ้นจากกล่องเหล็ก (Hanger Box) และมีลูกยางที่มีแผ่นเหล็กเพื่อกระจายน้ำหนักอยู่ด้านในเนื้อยางทั้งด้านบนและด้านล่าง ลูกยางจะถูกติดตั้งเข้าไปในด้านล่างของกล่องเหล็ก (Hanger Box) เพื่อตัดเสียง

รุ่น PTH-G มีค่าการยุบตัวมากที่สุด (Deflection) ที่ 6 มม. และสามารถรองรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 25 ถึง 450 กิโลกรัม

รุ่น PTH-GG จะมีลูกยาง เพิ่มเข้าไปในกล่องเหล็กด้านบนด้วย (Hanger Box) โดยทั้งสองรุ่นถูกนำไปติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์ ท่อหรือท่อลม เพื่อตัดเสียง โดยปรกติจะถูกเลือกเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งในครั้งแรกตามที่ต้องการ

  • สมัครสมาชิก
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
เราไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับใคร