ท่อของเหลวอุณหภูมิต่ำ

ท่อของเหลวอุณหภูมิต่ำ

การวิเคราะห์ความยืดหยุ่นของท่อเป็นจุดที่จะพิจารณาที่สำคัญยิ่งเนื่องจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิห้องกับอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุดซึ่งจะส่งผลอย่างมากต่อการหดตัวของท่ออันเกิดจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้การวิเคราะห์ความยืดหยุ่นของท่อนี้ควรดำเนินการก่อนการออกแบบท่อแบบ Cryogenic การวิเคราะห์ความยืดหยุ่นของท่อแบบ Cryogenic ต้องพิจารณาถึงช่วงอุณหภูมิที่สูงสุดรวมถึงสภาวะอื่นๆที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิที่รุนแรงซึ่งอาจเกิดขึ้นขณะอุณภูมีที่เพิ่มขึ้นหรือเย็นลง และด้วยเหตุนี้การออกแบบท่อ ก็จะต้องถูกออกแบบการรองรับให้เหมาะสมด้วย วิธีการวิเคราะห์ที่ใช้จะคล้ายกับการออกแบบระบบท่อทั่วไป ข้อแตกต่างประการหนึ่งคือการใช้งานส่วนใหญ่ของ ระบบ Cryogenic จะเป็นการหดตัวมากกว่าการขยายตัวจากการใช้งานที่มีอุณหภูมิสูง อย่างไรก็ตามการคำนวณการหดตัวจะเหมือนกันกับที่ใช้สำหรับระบบท่อทั่วไป สำหรับการออกแบบที่ปลอดภัยการคำนวณค่าความยืดหยุ่นของระบบท่อแบบ cryogenic ควรจะเป็นไปตามข้อกำหนดทางด้านวิศวกรรม

เพื่อป้องกัน การหดตัวของท่อในระบบ Cryogenic อาจจะใช้ข้อต่ออ่อน และสายส่งชนิดต่าง สายส่งเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการถ่ายโอน cryogens เหลวอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัท โตเซน ได้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ สายส่ง Cryogenic ของ DANTEC จากประเทศอังกฤษ รุ่น Danchem PA ที่มีสายชนิดต่างๆ สายส่งเหล่านี้จะถูกผลิตขึ้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานโดยจะมีความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยมในอุณหภูมิต่ำและความแข็งแรงของโพลิเมอร์เช่นโพลีเอสเตอร์โพลีเอไมด์อัลตร้าโมเลกุลสูงโพลีเอทิลีน (UHMWPE) และยูรีเทน

  • สมัครสมาชิก
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
เราไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับใคร