การเยื้องศูนย์

การเยื้องศูนย์

Machine vibration

อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบเข้าไปในเครื่องจักรจะมีหลากหลายชนิด แต่จะมีบางอุปกรณ์บางชนิดที่จะต้องติดตั้งเข้าไปเพื่อรองรับการเยื้องศูนย์(Mis-Alignment), ลดแรงสั่นสะเทือน, การเคลื่อนตัวของท่อเนื่องจากของไหลมีอุณภูมิสูงกว่าอุณหภูมิภายนอก, หรือของไหลที่ถ่ายเทจากเครื่องจักรที่เป็นน้ำมัน หรืออื่นๆ ดังกล่าว ควรจะติดตั้ง Flexible & Expansion Connectors ซึ่งโดยทั่วไปวัสดุที่นำมาใช้จะเป็น Stainless Steel แบบต่างๆ

ในกรณีที่ต้องการรองรับค่า Mis-Alignment, ลดแรงสั่นสะเทือน, หรือของไหลที่ถ่ายเทจากเครื่องจักรที่เป็นน้ำมัน หรืออื่นๆ ควรจะเลือกใช้ Tozen Stainless Steel Flexible Connector แต่ถ้าต้องการรองรับการเคลื่อนตัวของท่อเนื่องจากอุณภูมิที่สูงกว่าอุณหภูมิภายนอก ควรจะเลือกใช้ Tozen Stainless Steel Expansion Connector แต่ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาที่ Tozen ได้

  • สมัครสมาชิก
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
เราไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับใคร