อุปกรณ์ต่างๆ

อุปกรณ์ต่างๆ

Other applications

การวางท่อที่ไม่ได้แนวระนาบและการวางท่อที่ผิดพลาดหรือ แนวท่อที่มีการเยื้องศูนย์สามารถพบได้ในหลายรูปแบบและต้นเหตุก็เกิดจากปัญหาที่แตกต่างกันเช่นการที่แนวท่อเกิดการเยื้องศูนย์อันเนื่องมาจากการสั่นสะเทือนที่ถูกขยายตัววงกว้างขึ้นไปตามระยะทาง(หรือความเครียดท่อ) ในบางกรณีแอมพลิจูดการสั่นสะเทือนที่วัดได้มีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าหรือสูงกว่าเมื่ออยู่ภายใต้ความเครียดท่อเมื่อเทียบกับหลังจากคลายความเครียดท่อแล้ว ตัวอย่างที่เด่นชัดสามารถพบได้จากโครงสร้างที่เป็นสะพานหรือในอุปกรณ์ที่มีแรงสั่นสะเทือน ฯลฯ เป็นต้น

ความเครียดของท่อเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุหลายประการ รวมถึงการจัดตำแหน่งของหน้าจานที่วางไม่ได้ศูนย์และช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างท่อในระบบกับส่วนที่รองรับของท่อ ความเครียดท่อส่งผลต่อปัญหาการสั่นสะเทือนอย่างมีนัยสำคัญรวมถึงความล้มเหลวของท่อที่เกิดจากการสั่นสะเทือน

การที่ท่อเกิดการเย็องศูนย์ขึ้นนั้นจะมีส่วนที่เกี่ยวเนื่องมาจากความเครียดแบบสถิตหรือความเครียดแบบไดนามิกในระบบท่อหรืออาจเกิดจากทั้ง 2 อย่างรวมกัน(ความเครียดแบบคงที่และแบบไดนามิก) ค่า Damping จะเป็น ตัวอย่างที่เข้าใจได่ง่ายเกี่ยวกับปัจจัยการพิจารณาแบบไดนามิก แต่จะเป็นตัวที่มีผลต่อการตอบสนองของแรงสั่นสะเทือนเป็นอย่างมากที่จะมีผลต่อความเค้นของท่อเกิดขึ้น ความเป็นไปได้ที่จะลดความเครียดที่เกิดขึ้นในระบบท่อควรจะยึดมั่นในมาตรฐานที่มีอยู่ หลักเกณฑ์และแนวทางการออกแบบที่ดีเป็นสิ่งสำคัญยิ่งและควรจะใช้ ข้อต่อหยืดหยุ่นที่เป็น โลหะ หรือ ยาง มารองรับแทน

  • สมัครสมาชิก
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
เราไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับใคร