นโยบายการรับประกันและเปลี่ยน/คืนสินค้า

นโยบายการรับประกันและเปลี่ยน/คืนสินค้า

นโยบายการรับประกัน: 

บริษัทรับประกันสินค้าอันเกิดจากความบกพร่องหรือผิดพลาดจากโรงงานผู้ผลิต เป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากติดตั้ง หรือ 18 เดือนนับจากวันที่ส่งสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อน

 

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า: 

1.กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าทันทีเมื่อได้รับสินค้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืนสินค้า และจะรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

2. บริษัทฯ จะพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งกลับคืนมาก่อนจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า

 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

error: Content is protected !!
  • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.