นโยบายการรับประกันและเปลี่ยน/คืนสินค้า

นโยบายการรับประกันและเปลี่ยน/คืนสินค้า

นโยบายการรับประกัน: 

บริษัทรับประกันสินค้าอันเกิดจากความบกพร่องหรือผิดพลาดจากโรงงานผู้ผลิต เป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากติดตั้ง หรือ 18 เดือนนับจากวันที่ส่งสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อน

 

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า: 

1.กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าทันทีเมื่อได้รับสินค้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืนสินค้า และจะรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

2. บริษัทฯ จะพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งกลับคืนมาก่อนจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า

 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

error: Content is protected !!

We use cookies to give you the best possible experience on our website. To get an optimal experience when browsing on our website. Read about our Cookies Policy and click setting to manage your privacy

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Essential Cookies
  Always Active

  Types of cookies are necessary for the operation of the website. so that you can use it normally and visit the website You cannot disable this cookie on our website.

 • Cookies calculates visitor

  calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.

 • Cookies visitors use a website

  cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. 1 day

Save