ระบบประปา

ระบบประปา

งานประปาสาธารณูปโภค

จะเป็นหน่วยงานการประปาที่เกี่ยวกับการจัดหาน้ำประปาจากสาธารณูปโภค เช่น กปน. และกปภ. เป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มจากแหล่งกรองน้ำให้กับประชาชน,    หน่าวยงานภาคชลประทาน จะดูแลในการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำหรือคลองสำหรับประชาชนโดยอาจจะมีสถานีสูบน้ำแบบลอยน้ำเพื่อดูดน้ำจากคลองเพื่อส่งน้ำให้กับการใช้น้ำในชุมชนและการเกษตร และเพื่อรับกับสถานีสูบน้ำแบบลอยตัวให้สามารถเคลื่อนไปตามระดับของแม่น้ำแต่ละช่วงได้ควรจะมีสายส่งน้ำที่ยืดหยุ่นและมีความยาวเพื่อให้การส่งน้ำเป็นไปด้วยดี

ในระบบการจ่ายน้ำดื่มจะเริ่มต้นขึ้นจากปั๊มส่งน้ำผ่านระบบท่อด้วยการควบคุมวาล์วและมีข้อต่อยางยืดหยุ่นช่วยป้องกันการแตกร้าวของท่อจากการทรุดตัวของดินและการสั่นสะเทือนที่จากตัวปั๊มเอง โดยมากขนาดของท่อจะเป็น ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ ขนาด 300มิล ถึง ขนาด 2000 มิล และอาจจะต้องใช้รุ่นข้อต่อยางที่สำหรับฝังใต้ดินเพื่อป้องกันท่อน้ำประปาที่อยู่ใต้พื้นดิน มิให้เกิดการเสียหายได้

  • สมัครสมาชิก
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
เราไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับใคร