ข้อต่อยางและข้อต่อที่ยืดหยุ่น

ข้อต่อยางและข้อต่อที่ยืดหยุ่น

ข้อต่อยาง

ข้อต่อยางมีการระบุให้ใช้กันมาเป็นระยะเวลายาวนาน  จากองค์กรต่าง ๆ เช่น ที่ปรึกษาวิศวกร  ผู้รับเหมาทางเครื่องกล นักออกแบบอุปกรณ์ความดัน วิศวกรโรงงาน  และ บริษัท รับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร   ข้อต่อยางถูกติดตั้งเพื่อให้รองรับการเคลื่อนตัวของท่อขณะใช้งาน และป้องกันท่อแตกจากการขยายตัวและหดตัว

 

ข้อต่อยาง มีประสิทธิภาพสูงด้วยแนวทางที่ประหยัดในการรองรับการจัดการกับการรับแรงดันในท่อ ในการลดความเครียดในการเคลื่อนตัวของท่อ  ลดเสียงรบกวนอันสืบเนื่องจากการสั่นสะเทือน  ชดเชยค่าเยื้องศูนย์ที่เกิดจากท่อที่เคลื่อนตัวเยื้องศูนย์จากการใช้งาน  และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการขับเคลื่อน คุณลักษณะพิเศษในตัวข้อต่อยางเองจะช่วยขจัดไฟฟ้าสถิตได้   รองรับการกระชากของแรงดันสูงขึ้นที่เกิดขึ้นกะทันหัน ด้วยการยืดตัวและหดตัวของข้อต่อยางเอง

 

ข้อต่อยางของ โตเซน เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อติดตั้งกับระบบท่อและปั๊มในอุตสาหกรรมต่อไปนี้:-

 • ติดตั้งในด้านส่งและด้านดูดของปั๊มน้ำเย็นในระบบปรับอากาศ
 • ในระบบระบายอากาศและการติดตั้งกับเครื่องทำความเย็น
 • คูลลิ่งทาวเวอร์และพัดลมคอยล์เย็น
 • ติดตั้งในระบบดับเพลิงและระบบสุขาภิบาล
 • ในระบบควบคุมมลพิษสำหรับการบำบัดน้ำทิ้งและบำบัดน้ำเสีย
 • ติดตั้งระบบท่อในโรงงานทั่วไป
 • ใช้ในโรงผลิตกระแสไฟฟ้า  ระบบทำความเย็นในเรือ หรืออุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ ฯลฯ

กลุ่มบริษัท โตเซนฯ ผลิตข้อต่อยางมาเป็นเวลานานกว่า 25 ปี ซึ่งจะผลิตข้อต่อยางเป็นธุรกิจหลัก ข้อต่อยางของโตเซน ส่วนใหญ่ผลิตด้วยชั้นต่าง ๆ ของผ้าไนล่อนและยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์  ภายใต้ขั้นตอนการขึ้นรูปแบบพิเศษ ขนาดที่ใช้ได้มีตั้งแต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ถึง 2000 มม.  สามารถรับแรงดันในการใช้งานได้ตั้งแต่แรงดันสูญญากาศจนถึง 40 บาร์    สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับทาง โตเซนฯ

ProductSize (mm)Length(mm)AllowableMovement&
Installation Tolerance
Tozenflex (Flange type)32~400150~200
Twinflex (Flange type)32~350175~325
Twinflex 20 (Flange type)150~300175~200
Twinflex (Screwed Type)15~50120~175

คู่มือข้อต่อยาง (ref: KZ1-P-E-810d)

 1. โปรดตรวจสอบสภาพของข้อต่อยางและความเสียหายก่อนใช้งาน หากพบความเสียหายใด ๆ โดยเฉพาะบริเวณบรรจุภัณฑ์ หรือยางด้านใน ฯลฯ อย่านำผลิตภัณฑ์ไปใช้
 2. โปรดใช้ผลิตภัณฑ์หลังจากได้ตรวจสอบความดันสูงสุดและอุณหภูมิในการทำงานสูงสุดให้อยู่ในสภาพการทำงานตามข้อกำหนดแล้วเท่านั้น
 3. ผลิตภัณฑ์อาจได้รับความเสียหายจากการทำงานอย่างไม่ถูกต้องเช่นการปิดเครื่อง ฯลฯ กรุณาตรวจสอบตำแหน่งวาล์วว่า เปิดหรือปิดอยู่ อย่างปลอดภัยเมื่อใช้งาน
 1. ควรใส่ใจในการปกป้องผลิตภัณฑ์จากความเสียหายระหว่างการขนส่งและการจัดเก็บ หากได้รับความเสียหายห้ามใช้ผลิตภัณฑ์
 2. กรณีเก็บ ผลิตภัณฑ์ไว้เป็นเวลานาน ควรเก็บให้ห่างจากแสงแดดโดยตรงและควรเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่เย็นและมืด
 3. อย่าเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียสและอยู่ในที่ที่มีความชื้นสูงนานเกินไป
 4. โปรดป้องกันผลิตภัณฑ์จากเปลวไฟและความร้อน
 5. อย่าวางทับผลิตภัณฑ์
 1. สำหรับการติดตั้งข้อต่อยางไปเข้ากับ ปั๊มน้ำ, อ้างถึงรูปประกอบด้านล่างที่ติดตั้งอุปกรณ์ตามตำแหน่งถูกต้อง เมื่อมีการติดตั้งวาล์วกันกลับ (check Valve) ก่อนติดข้อต่อยางเข้ากับปั๊ม อาจจะทำให้ข้อต่อยางมีปัญหาเกิดขึ้นอันเนื่องจากแรงดันน้ำที่ไม่สม่ำเสมอเกิดการกระแทกที่ยางตลอดเวลาที่มีการเปิดปิดของปั๊ม
 2. ควรติดตั้งข้อต่อยางภายใต้การยืดหยุ่นตามที่กำหนดใน catalogue เช่น การยืดตัว, การหดตัว, การเยื้องศูนย์, การโค้งงอ เป็นต้น
 3. เมื่อข้อต่อยางอยู่ในตำแหน่งติดตั้งแล้ว ควรระวังมิให้ข้อต่อยางสัมผัสกับโครงสร้างและอุปกรณ์ (โดยเฉพาะบริเวณที่มีขอบความคม) ใกล้กับการติดตั้ง
 4. ควรวัดและกำหนดศูนย์กลางและความยาวอย่างถูกต้อง มิให้มีการกดเพิ่มแรงภายนอกที่ไม่จำเป็น (เช่น การบีบอัด, แรงอัด, แรงบิด ฯลฯ) เมื่อเชื่อมต่อข้อต่อยางเข้ากับท่อก่อนการใช้งาน
 5. เมื่อมีการเชื่อมหรือตัดท่อในบริเวณใกล้เคียงหลังการติดตั้ง ควรให้มีป้องกันข้อต่อด้วยแผ่นป้องกันเช่น SPARK GUARD จากประกายไฟ ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ในการถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นของท่อให้ใช้วิธีการเช่น ถอดข้อต่อยางออกจากท่อเป็นต้น.
 6. เมื่อติดตั้งกับท่อกลางแจ้ง ให้ใส่ lagging ดังรูป ไปที่ข้อต่อเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อต่อยางเสื่อมสภาพ

การเชื่อมต่อแบบแปลน

1) สำหรับข้อต่อยาง ด้านหน้ายางรอยต่อที่ทำหน้าที่เป็นปะเก็น ที่มีความยืดหยุ่นของยางอาจทำให้หน้าสัมผัสของข้อต่อยางเสียหายได้ขึ้นอยู่กับรูปร่างหน้าแปลนที่นำมาประกบนั้น ๆด้วย
ตรวจสอบรูปร่างหน้าแปลนที่จะประกบด้วยดังรูปด้านล่าง

การเชื่อมต่อกับหน้าแปลนคอเชื่อม (ชนิดหน้าแปลนความดันสูง)
เหมาะอย่างยิ่งเนื่องจากเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของตัวยางและหน้าแปลนนั้นกว้างเกือบเท่ากันและแรงดันต่อการกดเพียงพอต่อยาง

ในกรณีที่หน้าแปลนเป็น แบบ Tongue and groove ไม่ควรใช้เพราะมีข้อบกพร่องที่จะทำให้การประกบเสียหายได้ง่ายเนื่องจากพื้นที่สัมผัสน้อยเกินไป ของการจับยึดกับหน้ายางและแรงกดต่อพื้นทีจะสูงขึ้น

ในกรณีที่เป็นหน้าแปลนแบบ slip on, ตรงจุดที่มีลูกศรชี้ ควรจะเป็นแบบเรียบ ไม่มีส่วนแหลมคม เป็นร่องหรือ ควรจะมีปะเก็น,  อื่น ๆ ใช้ร่วมกันกับ ข้อต่อยาง เพื่อไม่ให้ หน้ายางของ ข้อต่อยางเสียหาย อันเนื่องมาจาก ด้านสัมผัสของท่อไม่เรียบ

2) ติดตั้งน๊อต และ สลักเกลียว ให้ติดตั้งจากด้านในของข้อต่อยางและขันน็อตที่ด้านของหน้าแปลนของท่อ และจะปลอดภัยมากขึ้นหากมีแหวนสปริงจะช่วยป้องกันการหลุดออกของสลักเกลียว ในกรณีที่เป็นสลักเกลียวแบบเกลียวตลอด ให้สังเกตขอบของสลักเกลียวไม่ให้ยื่นออกมากระทบด้านข้างของข้อต่อยางเพราะจะทำให้ตัวยางเสียหายได้

3) ขันสลักเกลียวให้แน่นขึ้น ในแนวทแยงมุม อ้างถึงตารางต่อไปนี้เกี่ยวกับ ระยะห่างหลังจากขันสลักเกลียวสำหรับข้อต่อยางแล้ว การติดตั้งผิดปกติเช่นการขันสลักเกลียวที่ไม่สม่ำเสมอ ฯลฯ จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อข้อต่อยางได้

NominalS = Space after tightening of the bolts (mm)
Diameter(mm)TozenflexTwinflexDynaflex10flexOflex-H
32A~ 80A1~21~21~21~21~2
100A1~21~21~20.5~1.51~2
125A1~21~22~31~21~2
150A1~21~22~30~11~2
200A2~32~32~30~12~3
250A2~32~32~31~22~3
300A2~32~32~31~22~3
350A2~32~3.5
400A2~3

* ในกรณีที่หน้าแปลนเป็นแบบ เรียบ Flat Face

4) ระหว่าง การทำงานของเครื่องสูบน้ำหลังจากการติดตั้งข้อต่อยางแล้ว สลักเกลียวอาจจะคลายตัวออกเนื่องจากการสั่นสะเทือนของเครื่องสูบ ในกรณีนี้ให้ขันสลักเกลียวให้แน่นอีกครั้งแม้ในแนวเส้นทแยงมุม

การประกอบ ข้อต่อแบบต่อด้วยเกลียว:
(ประเภทข้อต่อด้วยเกลียวของรุ่น Tozenflex และรุ่น Twinflex)

 1. ถอดน๊อตและสลักเกลียวที่ประกอบไว้แล้วออกและถอด Flange-A และซ็อกเก็ตออกจากตัวข้อต่อยาง
 2. นำ Flange-A ใส่เข้ากับท่อและตรวจสอบทิศทางที่ถูกต้องของ Flange-A
 3. ตรวจสอบความเรียบโดยปราศจากความเสียหายกับส่วนของเกลียวของท่อ
 4. พันด้วยเทป (หรือวัสดุปิดชนิด อื่น ๆ) ในส่วนของเกลียวของท่อและขันให้แน่นขึ้นของตัว Socket ด้วยมือขึ้นให้แน่นเพียงพอ จากนั้นใช้ประแจขันขอบของซ็อกเก็ตเพื่อกระชับขึ้น และขันเข้ากับตัวท่อ
 5. ติดตั้งสลักเกลียวจากด้านในของข้อต่อยางและขันน็อตจากด้านตัวท่อที่มาปะกบ
 6. ขันสลักเกลียวให้แน่นขึ้นในแนวเส้นทแยงมุมหลีกเลี่ยงการขันแน่นด้านใดด้านหนึ่งเกินไป สำหรับระยะที่ถูกต้องในการขันสลักเกลียว กรุณาดูภาพประกอบต่อไปนี้
 7. สำหรับการขันฝั่งตรงข้ามให้ตั้งค่าเช่นเดียวกับข้างต้น 2) -6)
 8. หลังจาก การทำงานของเครื่องสูบน้ำหลังจากการติดตั้งข้อต่อยางแล้ว สลักเกลียวอาจจะคลายตัวออกเนื่องจากการสั่นสะเทือนของเครื่องสูบ ในกรณีนี้ให้ขันสลักเกลียวให้แน่นอีกครั้งแม้ในแนวเส้นทแยงมุม

แรงดันเกิดขึ้นต่อข้อต่อยาง อันเนื่องมาจากการรับแรงกดดันภายใน ดังนั้นในระหว่างการติดตั้งข้อต่อยางโปรดใช้อุปกรณ์ที่เป็นโลหะเพื่อการจับยึดท่อให้แน่นเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

TWINFLEX :

รุ่น Twinflex เป็นข้อต่อยางแบบ 2 ลอน รุ่นTwinflex ทำจากยาง CR และมีขนาดตั้งแต่ 15 มม. จนถึง 300 มม. สำหรับการเชื่อมต่อแบบเกลียวมีขนาด 15 มม. ถึง 50 มม. รับแรงดัน 10 บาร์ สำหรับการเชื่อมต่อแบบหน้าแปลน flanged end ความดันในการทำงานจะอยู่ที่ 20 บาร์สำหรับขนาด 32 มม. ถึง 150 มม. และ 16 บาร์สำหรับขนาด 200 มม. ถึง 300 มม. หน้าแปลน FCD ANSI 150 และ FCD JIS10K เป็นมาตรฐานสำหรับ Twinflex วัสดุอื่น ๆ เช่น หน้าแปลนเหล็กเหนียว หรือ สแตนเลส  และมาตรฐานการเจาะรูของแปลนมาตราฐานอื่น ๆ สามารถสั่งได้ตามต้องการ โดยทั่วไปรุ่น Twinflex จะลดการสั่นสะเทือนดีกว่า และยืดหยุ่นสูงกว่ารุ่น Tozenflex แบบลอนเดี่ยว

TWINFLEX 20 :

เป็นข้อต่อยางลอนคู่ที่ทำจากยาง EPDM มีขนาดตั้งแต่ 150 มม. ถึง 300 มม. ความดันใช้งานได้ 20 บาร์สำหรับทุกขนาด มาพร้อมกับ Tie-rod ที่เป็นชิ้นเดียวกันกับหน้าแปลน FCD ให้มาพร้อมกับยางเป็นมาตรฐาน ส่วนหน้าแปลน FCD แบบธรรมดาที่ไม่มีหูช้างก็มีให้เลือกได้ เช่นหน้าแปลน FCD JIS10K และ FCD ANSI 150 ส่วนหน้าจานวัสดุอื่น ๆ และมาตรฐานของหน้าจานอื่น ก็สามารถสั่งได้ตามต้องการ

โดยทั่วไป รุ่น Twinflex 20 รับแรงดันสูงกว่าและมีความยาวที่สั้นกว่ารุ่น Twinflex

 

TOZENFLEX :
Tozenflex เป็นข้อต่อยางแบบลอนเดี่ยวและทำจากยาง EPDM ขนาดที่มีจำหน่ายมีตั้งแต่ 40 มม. ถึง 300 มม. ความดันในการทำงานสูงสุดคือ 16 บาร์สำหรับทุกขนาด หน้าแปลนหมุนได้ FCD ANSI 150 และ FCD JIS 10K เป็นมาตรฐาน สำหรับรุ่น Tozenflex มีหน้าจานวัสดุอื่น ๆ เช่น เหล็กเหนียวและมาตรฐานหน้าจานอื่นๆ ก็สามารถสั่งซื้อได้ รุ่น Tozenflex เป็นรุ่นแนะนำทั่วไปสำหรับระบบท่อในอาคารและงานอุตสาหกรรม

PT-LS

PT-LS เป็นข้อต่อยาง แบบ Spool Type ที่ทำจากกระบวนการทำด้วยมือทำให้สามารถปรับแต่งตามความต้องการโดยเฉพาะหรือ ตามความต้องการตามแต่ละขนาดได้ (มีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดเส้นฝ่าศูนย์กลาง 2000mm) สามารถเลือกความยาวหรือความดันในการใช้งาน (สูงสุด 40 บาร์สำหรับขนาดเล็ก) ค่าการยืดหยุ่นและการเชื่อมต่อแบบหน้าแปลน หรือแบบปลายเรียบ หรือเป็นแบบสวมก็สามารถเลือกสั่งได้, รุ่น PT-LS สามารถใช้งานบนดินและใต้ดิน(ตามการสั่งซื้อ) วัสดุยางมาตรฐานคือ EPDM แต่วัสดุยาง CR สามารถสั่งได้ รุ่น PT-LS ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบท่อทั่วไปที่ต้องการความทนทานต่อแรงดันสูงและความสามารถในการยืดหยุ่นสูงกว่ารุ่นอื่นๆ  รุ่น PT-LS เป็นที่นิยมใช้ในระบบท่อขนาดใหญ่ของโครงการประปาและระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อแก้ปัญหาการทรุดตัว (จากการยุบตัวของพื้นดิน)

FLEXIDRAIN
รุ่น Flexidrain เป็นข้อต่อยางยืดหยุ่น แบบ Spool Type สำหรับท่อระบายน้ำใต้ดิน มีทั้งแบบหน้าแปลนและแบบสวมท่อ Flexidrain ทำจากยางธรรมชาติและมีขนาดให้เลือกตั้งแต่ขนาด 25 มม. ถึง 250 มม. แรงดันทำงานสูงสุดคือ 1 บาร์

error: Content is protected !!

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้คำนวณข้อมูลผู้เข้าชม

  คำนวณข้อมูลผู้เข้าชม เซสชัน และแคมเปญ และยังติดตามการใช้งานไซต์สำหรับรายงานการวิเคราะห์ของไซต์ คุกกี้เก็บข้อมูลโดยไม่เปิดเผยตัวตนและกำหนดหมายเลขที่สร้างขึ้นแบบสุ่มเพื่อระบุผู้เยี่ยมชมที่ไม่ซ้ำ

 • คุกกี้เก็บข้อมูลผู้เยี่ยมชม

  เก็บข้อมูลว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์อย่างไร ในขณะเดียวกันก็สร้างรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ด้วย ข้อมูลบางส่วนที่เก็บรวบรวม ได้แก่ จำนวนผู้เข้าชม แหล่งที่มา และหน้าที่เข้าชมโดยไม่ระบุชื่อ

บันทึกการตั้งค่า