ระบบท่ออื่นๆ

ระบบท่ออื่นๆ

การทรุดตัวอันเกิดจากความอ่อนตัวของพื้นดินอาจทำให้อาคารเกิดการเคลื่อนย้าย เอียง โดยปกติท่อน้ำจะรั่วหรือถูกทำลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่อที่มีการเดินเชื่อมระหว่างกันทั้งสองอาคารและการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดและมีความสำคัญกับกรณีนี้  ควรจะแก้ไขได้โดยเพียงติดตั้งหรือ ใส่ข้อต่ออ่อน เพื่อรองรับการขยายตัวหดตัวที่มีความยืดหยุ่นเยื้องศูนย์ได้. ข้อต่ออ่อน เหล่านี้ มีข้อดีที่มีคุณสมบัติของการรองรับการทรุดตัวหรือมีการเกิดสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นกับท่อน้ำใต้อาคารและอีกหลายสาเหตุที่นำไปสู่ความเสี่ยงของระบบท่อแตกร้าวเช่นเกิดจากการทรุดตัวของพื้นดินหรือเกิดจากแผ่นดินไหว  อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน สาเหตุอื่นๆ เป็นต้น ข้อต่อยางจะเป็นแนวทางที่ประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อขจัดความเสียหายเหล่านี้  โดยการใช้ข้อต่อยางหรือ ข้ออ่อนสเตนเลส หรือ ข้อต่อชนิดอื่นๆ ข้อต่อเหล่านี้ จะทำหน้าที่(a) ขยายตัวหรือ หดตัว และมีความยืดหยุ่นร่วม (b) เยื้องศูนย์, (c) มีความโค้งงอได้ เพื่อรองรับ การขยายตัวหรือ หดตัวของท่อ หรือ มีการเยื้องศูนย์ของท่อเกิดขึ้น

error: Content is protected !!
  • สมัครสมาชิก
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
เราไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับใคร