นโยบายบริษัท

นโยบายบริษัท

วิสัยทัศน์

ผู้ผลิตระดับเวิลด์คลาสที่น่าชื่นชมและเป็นผู้นำตลาดด้าน Expansion joint & Flexible hoses ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภารกิจ

มอบคุณค่าที่ยั่งยืนและน่าพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

พัฒนา ผลิต และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับเวิลด์คลาสและเชื่อถือได้เพื่อความสะดวกสบายของมนุษย์ในราคาที่เหมาะสมและแข่งขันได้

สร้างสถานที่ทำงานที่สามัคคี ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

พัฒนาทักษะและความรู้ของพนักงานทุกคน

ดำเนินธุรกิจด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีและโปร่งใส

รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คุณค่าที่เราเชื่อถือและยึดมั่น

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

เคารพในสิทธิของแต่ละบุคคล

ยึดมั่นในจริยธรรมและความซื่อสัตย์

นโยบายคุณภาพผลิตภัณฑ์

สินค้าของโตเซน สะอาด,เรียบร้อย,เหมาะสมกับการใช้งาน,คุณภาพสม่ำเสมอและเป็นที่ยอมรับของทุกประเทศ

นโยบายคุณภาพ

ปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยสินค้าและบริการของเรา

ลักษณะความสามารถของพนักงานโตเซน

มีทักษะและทำงานรวดเร็วแบบมืออาชีพ

มีความคิดริเริ่ม ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ

กระตือรือร้นและยอมรับการเปลี่ยนแปลง เปิดใจรับความคิดใหม่ๆ

ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ต่องานและคำมั่นสัญญาต่อผู้อื่น

การร่วมมือกันทำงานเป็นทีม

TQM Concept

ยึดความต้องการของลูกค้า

หน่วยงานถัดไปคือลูกค้า

วงจร PDCA

คุณภาพสร้างได้จากกระบวนการ

บริหารโดยข้อเท็จจริง

จัดทำให้เป็นมาตราฐาน

ป้องกันปัญหาเกิดซ้ำ

error: Content is protected !!
  • สมัครสมาชิก
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
เราไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับใคร